Tivi không thể kết nối mạng Internet bằng cáp LAN hay WIFI. Làm thế nào để khắc phục?

Tivi không thể kết nối mạng Internet bằng cáp LAN hay WIFI. Làm thế nào để khắc phục?

Tivi không kết nối được mạng các bạn cần kiểm tra cài đặt mạng theo cách sau: Menu – Mạng – Chọn cài đặt mạng – Chọn kết nối bằng cáp LAN hay adapter bên trong wifi, sau đó bạn nhấn bắt đầu. Nếu chọn thành công, màn hình tivi sẽ báo hoàn tất kết nối.

 

Nếu cài đặt không thành công, màn hình tivi sẽ hiển thị thông báo như sau:

Hình ảnh hiển thị đánh dấu X từ ti vi tới moderm –  có nghĩa tivi chưa kết nối được tới moderm, vui lòng kiểm tra lại dây kết nối hoặc wifi.

Còn nếu tivi hiển thị bảng thông báo lỗi,

Màn hình hiển thị đánh dấu X từ moderm tới hình quả địa cầu, tivi đã kết nối moderm nhưng không nhận địa chỉ IP, cần cài đặt lại IP thủ công cho đúng.

Cần kết nối dây cáp Lan vào tivi để kiểm tra các thông số như IP address, Subnet Mask, Gateway, DNS server rồi sau đó nhập thủ công vào tivi là xong.

Nếu các bạn không tự xử lý được hãy gọi thợ sửa tivi gần nhà để được hỗ trợ.

You cannot copy content of this page

Call Now Button