Giải quyết thế nào khi TV không thể kết nối Internet bằng đường truyền không dây?

Giải quyết thế nào khi TV không thể kết nối Internet bằng đường truyền không dây?

Giải pháp này được đưa ra để hỗ trợ sau khi kết nối TV với đường truyền Internet không dây tốc độ cao, hãy xác nhận bộ định tuyến (router) đã được thiết lập chính xác và TV vẫn chưa kết nối.

sony3

1. Tắt nguồn của thiết bị mạng: (DSL/cáp) modem, bộ định tuyến và TV.

2. Rút nguồn của tất cả thiết bị mạng bao gồm: (DSL/cáp) modem, modem Voice Over IP (VOIP) , những điểm truy cập không dây, bộ định tuyến và TV trong 2 phút để đảm bảo rằng tất cả đèn của thiết bị đều đã tắt.

CHÚ Ý:  Những modem VOIP nào đó (nơi điện thoại kết nối với modem) có thể vẫn còn pin. Bạn sẽ phải tháo pin để cho modem hoàn tòan tắt.

3. Bật modem và đợi đến khi modem xác nhận là đã kết nối với ISP.

CHÚ Ý:

*  Nếu Modem của bạn không kết nối được Internet, liên hệ với ISP để hỗ trợ.

*  Nếu bạn cần số tài khoản ISP (như tên người sử dụng và password cho khách hàng DSL), bạn nên nói chuyện trực tiếp với ISP.

*  Nếu bạn không biết làm thế nào để thực hiện hoặc truy cập vào những thiết bị mạng, (như DSL hay modem cáp và bộ định tuyến), bạn nên liên hệ trực tiếp với nhà sản xuất. Nếu bạn đang thuê thiết bị từ ISP, vui lòng liên hệ với ISP của bạn để biết thêm chi tiết.

4. Đảm bảo bộ định tuyến được kết nối với modem:

1. Bật bộ định tuyến và đợi đến khi khởi động xong.

2. Bạn phải thấy được đèn hoạt động của WAN nhấp nháy.

5. Kiểm tra modem và bộ định tuyến đã kết nối Internet bằng cách sử dụng máy tính và xem những trang Web khác nhau.

6. Bật TV và kiểm tra tình trạng mạng:

1. Dùng remote kèm theo, nhấn nút HOME.

2. Chọn Settings.

3. Chọn Network Set-up.
4. Chọn View Network Status.
5. Nhấn ENTER để xác nhận tình trạng mạng
A. Đảm bảo Hình thức kết nối (Connection Method) là Wireless (Không dây).

B. Đảm bảo thiết bị không dây (Wireless Device) là OK.

 C. Đảm bảo Network SSID của bộ định tuyến không dây đã báo hiệu.

CHÚ Ý: Bạn cũng sẽ thấy cường độ tín hiệu của kết nối với bộ định tuyến không dây, nếu là một dấu gạch ngang – thì bạn chưa kết nối được với bộ định tuyến.

D. Đảm bảo địa chỉ IP được hiển thị.

Sau khi thực hiện những bước trên và xác nhận rằng modem và bộ định tuyến đã kết nối Internet, hãy thử theo những bước sau:

1. Tắt TV và rút dây cắm điện ra trong 2 phút.
2. Thiết lập lại TV về tình trạng xuất xưởng ban đầu bằng cách nhấn nút mũi tên hướng lên trên remote và nút Power trên TV, sau đó buông cả hai nút.
CHÚ Ý:  Các thiết lập ban đầu (Initial Setup) trên TV sẽ được hiển thị và như một phần của Thiết lập ban đầu (Initial Setup), Thiết lập mạng (Network Setup) sẽ được hoàn tất.
CHÚ Ý:
* Dành cho khách hàng DSL, thiết lập bộ định tuyến có thể yêu cầu nhập vào tên người sử dụng và mật mã và bộ định tuyến sẽ được thiết lập sang PPoE.
* TV BRAVIA® chỉ hỗ trợ kết nối Internet băng thông rộng; chúng không tương thích với dial-up (kết nối mạng bằng đường dây điện thoại).

Nguồn: sony.com.vn

Call Now Button