Chuyên mục: Sửa Tivi LED

Tivi LCD, LED bị kẻ ngang có sửa được không?

Tivi LCD, LED bị kẻ ngang có sửa được không? Hiên tượng hỏng: Trên màn hình TV LCD, LED có một hoặc nhiều đường kẻ có mầu sắc không đổi dọc hoặc ngang màn hình Hiện tượng chết đường kẻ…

Đọc thêm